Båtsport importe avvikles for tiden. Har du forøvrig forespørsel tilknyttet deler til Sessa båter har vi enkele deler på lager. For henvendelser kontakt oss på følgende vis:

Send Mail

905 99 383